Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Virkeområde og definisjoner

Siste publiserte rettskilder om Virkeområde og definisjoner

 1. Etterberegning av utgående merverdiavgift for kjøp av markedsføringstjenester fra utlandet

 2. Omsetning i Norge eller omsetning til Norge

 3. Tilstøtende lokaler til serveringssted

 4. Bedriftskantiner og merverdiavgift - prinsipputtalelse

 5. Om investerings- og driftstilskudd representerer vederlag for omsetning

 6. Beskatning av inntekter fra prostitusjon samt beregning av merverdiavgift av slike inntekter

 7. Spørsmål om hvorvidt kompensasjon for merkostnader/tilskudd for beredskapsforpliktelser utgjør vederlag for omsetning

 8. Registrerings- og avgiftsplikt i Norge for utenlandsk selskap

 9. Spørsmål om skjønnsutøvelsen ved beregning av kostnader

 10. Spørsmål om anleggsbidrag knyttet til opparbeidelse av fjernvarme- og frikjølingsanlegg er å anse som vederlag for avgiftspliktig omsetning

 11. Etterberegning av merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift

 12. Krav om tilbakebetaling av for mye fakturert og innbetalt merverdiavgift

 13. Etterberegning av utgående merverdiavgift

 14. Skatte- og avgiftsplikt i Norge på omsetning fra nettbutikk som driftes i utlandet

 15. Fradragsføring av inngående merverdiavgift og spørsmål om det foreligger selvstendig næringsvirksomhet eller et ansettelsesforhold

 16. KMVA 8504A Solidaransvar ved kontant betaling. Sktbl. § 16-50

 17. KMVA 8252

 18. Avgiftsplikten ved omsetning av tjenester med drift av utenlandske kunders datautstyr

 19. Iverksettelse av SKD-melding nr. 8/2011 pkt. 2.1 og 3.1 – Skattedirektoratets fellesskriv til skattekontorene 6.12.11

 20. Merverdiavgift – VOES (vat on electronic services) – begrepet ”elektroniske tjenester”

 21. Utleie av arbeidskraft