Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Tilleggsavgift og andre reaksjoner

Siste publiserte rettskilder om Tilleggsavgift og andre reaksjoner

 1. Tilleggsskatt vedrørende urettmessig tapsføring. Mval. §§ 4-7, 21-3 og skfvl. 12-1

 2. Tap på fordring som anses tilstrekkelig sikret ved pant. Tilleggsavgift. Merknad i mva-melding.

 3. Næringsvurdering av utleie av feriehytter

 4. Beskatning av inntekter fra prostitusjon samt beregning av merverdiavgift av slike inntekter

 5. Ileggelse av tilleggsskatt som følge av at det var gitt uriktige – og ufullstendige opplysninger

 6. Tilleggsavgift på bakgrunn av uriktig fradragsføring av inngående merverdiavgift

 7. Ilagt 20 prosent tilleggsavgift da ikke all omsetning og utgående merverdiavgift var medtatt på omsetningsoppgaven

 8. Tilleggsavgift på bakgrunn av feilaktig fradragsført inngående merverdiavgift og tilbakeført utgående merverdiavgift

 9. Tilleggsavgift på feilaktig fradragsført inngående merverdiavgift og utgående merverdiavgift som ikke var medtatt på omsetningsoppgaven

 10. Tilleggsavgift på bakgrunn av at avgiftspliktig omsetning ikke er innberettet i omsetningsoppgaven på grunn av dårlig kommunikasjon med medhjelper

 11. Tilleggsavgift på bakgrunn av manglende innberetning og betaling av utgående merverdiavgift ved uttak fra den registrerte virksomhet til eget bruk

 12. Tilleggsavgift for fradragsføring av merverdiavgift knyttet til tap på fordring som ikke kan konstateres endelig tapt

 13. Tilleggsavgift på bakgrunn av uriktig fradragsføring av inngående merverdiavgift for anskaffelse av campingvogn, når skattepliktige har søkt råd hos forhandler og regnskapsfører

 14. Tilleggsavgift på bakgrunn av feilaktig frådragsført inngåande avgift på kostnader knytt til leige av hus/sal av tomt, og frådragsført inngåande meirverdiavgift utan at det låg føre eit gyldig salsdokument.

 15. Spørsmål om etterberegning og ileggelse av tilleggsavgift på første faktura som førte virksomheten over beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret

 16. Tilleggsavgift på bakgrunn av feil ved fradragsføring av inngående merverdiavgift

 17. Spørsmål om uttaksbeskatning på grunn av aksjonærs bruk og disponering av selskapets fritidseiendom. Tilleggsskatt.

 18. Etterberegning av inngående merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift for anskaffelse av personkjøretøy (campingbil) til bruk for innkvartering ved oppdrag

 19. Tilleggsavgift på bakgrunn av at skattepliktige har fradragsført inngående merverdiavgift for en faktura som ikke vedrører virksomheten.

 20. Etterberegning av merverdiavgift på grunn av manglende fradragsrett for kostnader pådratt i forbindelse med salg av fast eiendom og manglende dokumentasjon ved fradragsføring. Tilleggsavgift.

 21. Tilleggsavgift ved uriktig fradragsføring av inngående merverdiavgift som følge av fortegnsfeil

 22. Etterberegning av merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift. Spørsmål om utestående fordring kan anses endelig konstatert tapt på grunn av skyldners manglende betalingsevne

 23. Etterberegning av merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift. Spørsmål om utestående fordring kan anses endelig konstantert tapt på grunn av skyldners manglende betalingsevne

 24. Tilleggsskatt på bakgrunn av uriktig fradragsført inngående merverdiavgift. Betydningen av opplysninger gitt i merknadsfeltet i mva-melding

 25. Tilleggsskatt for fradragsføring av inngående merverdiavgift tilknyttet bilag fra utlandet hvor det ikke er beregnet merverdiavgift

 26. Tilleggsavgift på bakgrunn av uriktig omsetningsoppgave. Spørsmål om unntak fra ileggelse av tilleggsavgift på grunn av åpenbar regne- eller skrivefeil

 27. Tilleggsavgift på bakgrunn av uriktig omsetningsoppgave. Spørsmål om det foreligger unnskyldelige forhold

 28. Etterberegning av inngående merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift ved fradragsføring av inngående merverdiavgift knyttet til kjøp av seilbåt

 29. Etterberegning av utgående merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift på grunn av manglende dokumentasjon for korrigering av beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift

 30. Ileggelse av tilleggsskatt

 31. Tilleggsavgift/tilleggsskatt ved fradragsføring av inngående merverdiavgift på grunnlag av bilag stilet til annet avgiftssubjekt

 32. Gyldigheten av vedtak om etterberegning av inngående merverdiavgift. Illeggelse av tilleggsavgift

 33. Gyldighet av vedtak om forhøyet utgående merverdiavgift som følge av for sent innkommet omsetningsoppgave

 34. Sletting av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) i Merverdiavgiftsregisteret og tilbakeføring av inngående merverdiavgift. Spørsmål om ileggelse av tilleggsavgift

 35. Skatte- og avgiftsplikt i Norge på omsetning fra nettbutikk som driftes i utlandet

 36. Etterberegning av inngående merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift

 37. Forhøyet utgående merverdiavgift og spørsmål om lang saksbehandlingstid hos skattekontoret er årsak til sen levering av omsetningsoppgaver

 38. Tilleggsavgift på bakgrunn av manglende fakturering og innberetning av merverdiavgift. Spørsmål om frivillig retting

 39. Skjønnsfastsatt merverdiavgift. Spørsmål om skjønnsadgang og tilleggsavgift. Anførsel om saksbehandlingsfeil

 40. Fradragsrett for inngående merverdiavgift. Etterberegning av utgående merverdiavgift for inntekter fra utleie, samt beregning av tilleggsavgift

 41. Ileggelse av tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt samt tilleggsavgift, på bakgrunn av ikke levert selvangivelse og merverdiavgiftsoppgaver

 42. Fradragsrett for inngående merverdiavgift. Etterberegning av utgående merverdiavgift for inntekter fra utleie, samt beregning av tilleggsavgift

 43. Tilleggsavgift ved etterberegning av utgående merverdiavgift

 44. Forhøyet utgående merverdiavgift i forbindelse med for sent innsendt omsetningsoppgave

 45. Tilleggsavgift på bakgrunn av at det er foretatt full fradragsføring på oppføringskostnader til en idrettshall som skulle benyttes både til avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig virksomhet

 46. Tilleggsavgift ved etterberegning av inngående merverdiavgift

 47. Tilleggsavgift ved etterberegning av utgående merverdiavgift. Spørsmål om uriktig forståelse av fritaksbestemmelsen kan anses unnskyldelig

 48. Tilleggsavgift på bakgrunn av uriktig omsetningsoppgave. Spørsmål om uaktsomhet ved systemfeil

 49. Tilleggsavgift på bakgrunn av uriktig omsetningsoppgave

 50. Tilleggsavgift som følge av at det er benyttet fakturaer utstedt til et annet avgiftssubjekt som grunnlag for fradragsføring av inngående merverdiavgift