Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Andre fradrag

Siste publiserte rettskilder om Andre fradrag

 1. Fradragsrett for erstatningsansvar ved manglende betalt forskuddstrekk og fradrag juridiske kostnader

 2. Tilleggsskatt som følge av oppføring av uberettigede fradrag i skattemeldingen

 3. Fradrag for underskudd ved drift av boligeiendom. Oversittelse av klagefrist. Virkningen av passivitet makulering av saksdokumenter

 4. Spørsmål om opphørt eller omstrukturert virksomhet. Fradrag for underskudd i annen inntekt.

 5. Skjønnsfastsettelse etter kontroll av snekkervirksomhet

 6. Krav om kreditfradrag, avvisning av klage kommet inn mer enn ett år etter vedtak

 7. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 8. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 9. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 10. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 11. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 12. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 13. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 14. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 15. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 16. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 17. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 18. Spørsmål om skattebegrensning på grunn av liten skatteevne

 19. Fradrag for vedlikeholdskostnader ved overgang fra utleie av bolig til egen bruk

 20. Fradrag i norsk inntektsfastsettelse for utenlandske skattemyndigheters omklassifisering av driftskostnader bolig til kapitalkostnader bolig med den effekt at de ikke hadde kommet til fradrag i utenlandsk inntektsfastsettelse

 21. Skatteplikt ved utleie av bil som formidles via nettbasert markedsplass

 22. Fradrag for kostnader pådratt ved svindel - oppfølgingsspørsmål

 23. Fradrag for kostnader pådratt ved svindel

 24. En presisering om Samdal-dommen

 25. SKDs kommentar til Høyesteretts dom om svindel av 20. november 2009

 26. Fradragsrett for tilskudd til foretakspensjonsordning

 27. Spørsmål om fradragsrett ved avløsning av førtidspensjon over drift (skatteloven § 14-2 annet ledd og ulovfestet rett)

 28. Spørsmål om fradragsrett for engangspremie til avløsning av forpliktelse til å betale reguleringstillegg til en pensjonsordning (skatteloven §§ 6-45 og 6-46, jf. foretakspensjonsloven §2-1 fjerde ledd, jf. §§ 5-10 til 5-12)

 29. Spørsmål om fradragsrett for utdannelseskostnader (skatteloven § 6-1 første ledd)

 30. Spørsmål om fradragsrett for kostnader ved ekstraordinær skade på prosentlignet bolig (skatteloven § 7-13)

 31. Spørsmål om fradragsrett for kostnader ved ekstraordinær skade på prosentlignet bolig (skatteloven § 7-13)

 32. Spørsmål om fradragsrett for kostnader ved ekstraordinær skade på prosentlignet fritidsbolig (skade på grunnmur) (skatteloven § 7-13)

 33. Spørsmål om fradragsrett for premie til foretakspensjon tegnet i utenlandsk livsforsikringsselskap med høyere grunnlagsrente enn det som gjelder for norske forhold (skatteloven § 6-46)

 34. Vurdering av om et bolighus skal prosentligens eller lignes etter regnskap (skatteloven § 7-1, jf. §§ 7-10 flg.)

 35. Fradragsrett for kostnader ved ekstraordinær skade på prosentlignet bolig (skatteloven § 7-13)

 36. Skattespørsmål i relasjon til leasingavtale

 37. Spørsmål om fradrag for kostnader til ekstraordinært vedlikehold på bolig (skatteloven § 7-13)

 38. Fradrag for kostnad ved ekstraordinær skade på bolig (skatteloven § 7-13)

 39. Fradragsrett for kostnader ved ekstraordinær skade på prosentlignet bolig (skatteloven § 7-13)

 40. Spørsmål om fradrag for kostnad ved ekstraordinær skade på prosentlignet bolig (skatteloven § 7-13)

 41. Fradrag for betaling av leie (skatteloven skatteloven § 6-1 første ledd)