Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Andre fradrag

Siste publiserte rettskilder om Andre fradrag

 1. Fradrag for aksjeinnskudd i oppstartsselskap, herunder spørsmål om eiertidsvilkåret var oppfylt når den skattepliktige solgte aksjene til sitt heleide holdingselskap etter ett år. Tilleggsskatt

 2. Spørsmål om fradragsrett for kostnader til data og telefon, samt kostnader til forvaltningshonorar

 3. Fradrag for aksjeinnskudd i oppstartsselskap, særlig spørsmål knyttet til størrelsen på minsteinnskuddet og om fradragsretten gjelder innskudd som er foretatt av aksjonærer. Tilleggsskatt

 4. Opphør av virksomhet

 5. Fradrag for faktiske kostnader til utdanning

 6. Spørsmål om fradragsrett for aksjeinnskudd i oppstartsselskap

 7. Tilleggsskatt ved brudd på skatteinsentivordningen i skatteloven § 6-53

 8. Begrenset skatteplikt til Norge for lønnsinntekt opptjent om bord på skip i tjeneste.

 9. Fradragsrett for erstatningsansvar ved manglende betalt forskuddstrekk og fradrag juridiske kostnader

 10. Tilleggsskatt som følge av oppføring av uberettigede fradrag i skattemeldingen

 11. Fradrag for underskudd ved drift av boligeiendom. Oversittelse av klagefrist. Virkningen av passivitet makulering av saksdokumenter

 12. Spørsmål om opphørt eller omstrukturert virksomhet. Fradrag for underskudd i annen inntekt.

 13. Skjønnsfastsettelse etter kontroll av snekkervirksomhet

 14. Krav om kreditfradrag, avvisning av klage kommet inn mer enn ett år etter vedtak

 15. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 16. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 17. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 18. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 19. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 20. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 21. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 22. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 23. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 24. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 25. Skattebegrensning ved liten skatteevne

 26. Spørsmål om skattebegrensning på grunn av liten skatteevne

 27. Fradrag for vedlikeholdskostnader ved overgang fra utleie av bolig til egen bruk

 28. Fradrag i norsk inntektsfastsettelse for utenlandske skattemyndigheters omklassifisering av driftskostnader bolig til kapitalkostnader bolig med den effekt at de ikke hadde kommet til fradrag i utenlandsk inntektsfastsettelse

 29. Skatteplikt ved utleie av bil som formidles via nettbasert markedsplass

 30. Fradrag for kostnader pådratt ved svindel - oppfølgingsspørsmål

 31. Fradrag for kostnader pådratt ved svindel

 32. En presisering om Samdal-dommen

 33. SKDs kommentar til Høyesteretts dom om svindel av 20. november 2009

 34. Fradragsrett for tilskudd til foretakspensjonsordning

 35. Spørsmål om fradragsrett ved avløsning av førtidspensjon over drift (skatteloven § 14-2 annet ledd og ulovfestet rett)

 36. Spørsmål om fradragsrett for engangspremie til avløsning av forpliktelse til å betale reguleringstillegg til en pensjonsordning (skatteloven §§ 6-45 og 6-46, jf. foretakspensjonsloven §2-1 fjerde ledd, jf. §§ 5-10 til 5-12)

 37. Spørsmål om fradragsrett for utdannelseskostnader (skatteloven § 6-1 første ledd)

 38. Spørsmål om fradragsrett for kostnader ved ekstraordinær skade på prosentlignet bolig (skatteloven § 7-13)

 39. Spørsmål om fradragsrett for kostnader ved ekstraordinær skade på prosentlignet bolig (skatteloven § 7-13)

 40. Spørsmål om fradragsrett for kostnader ved ekstraordinær skade på prosentlignet fritidsbolig (skade på grunnmur) (skatteloven § 7-13)

 41. Spørsmål om fradragsrett for premie til foretakspensjon tegnet i utenlandsk livsforsikringsselskap med høyere grunnlagsrente enn det som gjelder for norske forhold (skatteloven § 6-46)

 42. Vurdering av om et bolighus skal prosentligens eller lignes etter regnskap (skatteloven § 7-1, jf. §§ 7-10 flg.)

 43. Fradragsrett for kostnader ved ekstraordinær skade på prosentlignet bolig (skatteloven § 7-13)

 44. Skattespørsmål i relasjon til leasingavtale

 45. Spørsmål om fradrag for kostnader til ekstraordinært vedlikehold på bolig (skatteloven § 7-13)

 46. Fradrag for kostnad ved ekstraordinær skade på bolig (skatteloven § 7-13)

 47. Fradragsrett for kostnader ved ekstraordinær skade på prosentlignet bolig (skatteloven § 7-13)

 48. Spørsmål om fradrag for kostnad ved ekstraordinær skade på prosentlignet bolig (skatteloven § 7-13)

 49. Fradrag for betaling av leie (skatteloven skatteloven § 6-1 første ledd)