Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Innførsel

Sist publiserte Innførsel

 1. Spørsmål om næringsvirksomhet, tilbakeføring av inngående merverdiavgift og ileggelse av tilleggsskatt

 2. Spørsmål om tjenester anskaffet fra utenlandsk leverandør kan anses som formidling av en finansieringstjeneste

 3. Etterberegning av innførselsmerverdiavgift og ileggelse av administrativt tillegg

 4. Administrativt tillegg (tilleggsavgift) som følge av for lav oppgitt tollverdi ved innførsel.

 5. Administrativt tillegg (tilleggsavgift) i forbindelse med innførsel

 6. Etterberegning av utgående merverdiavgift ved kjøp av fjernleverbare administrasjons- og konsulenttjenester fra utlandet. Tilleggsskatt.

 7. Tilleggsavgift til merverdiavgift ved innførsel som følge av ulovlig disponering av varer før de var fortollet

 8. Administrativt tillegg (tilleggsavgift) i forbindelse med innførsel

 9. Administrativt tillegg (tilleggsavgift) i forbindelse med innførsel

 10. Administrativt tillegg (tilleggsavgift) i forbindelse med innførsel

 11. Etterberegning av utgående merverdiavgift

 12. Etterberegning av innførselsmerverdiavgift og ileggelse av administrativt tillegg med 5 %

 13. Tilleggsskatt i forbindelse med innførsel av hester

 14. Etterberegning av inngående merverdiavgift som følge av for høy oppgitt tollverdi ved import av varer

 15. Etterberegning av utgående merverdiavgift

 16. Beregning av merverdiavgift ved innførsel av et verk

 17. Spørsmål om fornyet behandling og omgjøring av vedtak. Tilbakeføring av inngående merverdiavgift

 18. Faglige avklaringer mv. knyttet til innførselsmerverdiavgiften

 19. Beregning av merverdiavgift ved innførsel. Spørsmål om en vare kan anses som et kunstverk i avgiftsrettslig forstand

 20. Gyldigheten av vedtak om etterberegning av inngående merverdiavgift. Illeggelse av tilleggsavgift

 21. Tilleggsskatt ved feil i beregning av innførselsmerverdiavgift

 22. KMVA 8755 - Etterberegning av avgift knyttet til manglende innberetning av tjenesteimport på kjøp av advokattjenester

 23. Fast terminal - fjernlevering

 24. Legitimasjon av inngående merverdiavgift ved kontantinnfortolling

 25. KMVA 8744 - Etterberegning av innførselsmerverdiavgift, jfr. Mval. §§3-6, 18-1 (1b) og 21-3.

 26. KMVA 8119

 27. Iverksettelse av SKD-melding nr. 8/2011 pkt. 2.1 og 3.1 – Skattedirektoratets fellesskriv til skattekontorene 6.12.11

 28. Spørsmål om det foreligger plikt til å beregne merverdiavgift ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet

 29. Spørsmål om avgiftsbehandlingen ved et selskaps innleie av kraner og utstyr fra utlandet

 30. Spørsmål om avgiftsplikt ved omsetning av tjenester på telefon eller Internett fra Svalbard (Merverdiavgiftsloven §§ 1, 10 første ledd og 65A)

 31. Spørsmål om avgiftsplikt for tjenester utført på tollager (merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 1 bokstav a)

 32. Merverdiavgift ved kjøp av advokattjenester fra utlandet (merverdiavgiftsloven § 65a, jf. forskrift nr. 121)

 33. Merverdiavgift ved kjøp av datatjenester fra utlandet (merverdiavgiftsloven § 65a, jf. forskrift nr. 121)

 34. Kjøp av tjenester fra utlandet (Merverdiavgiftsloven § 65a, jf. forskrift nr. 121)

 35. Merverdiavgift og elektronisk handel – nye regler i EU om registrering for merverdiavgift ved omsetning av visse elektroniske tjenester til private

 36. Formidling av telekommunikasjonstjenester på vegne av utenlandske teleoperatører (merverdiavgiftsloven § 65a, jf. forskrift nr. 121)