Skjema RF-1347

Særavgiftsmeldingen

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i skattemelding for særavgifter (særavgiftsmeldingen).

Logg inn og lever i ELSÆR 2.0:

Rapporter særavgifter

Dette kan du gjøre:

  • Registrere og sende inn ny særavgiftsmelding
  • Oversikt over lagrede og innsendte meldinger
  • Forhåndsutfylt melding for særavgifter registrert på virksomheten
  • Mulighet for filopplasting fra egne systemer
  • Endre tidligere innsendte og forfalte meldinger. 
  • Tilbakemelding på PDF med KID

For å rapportere særavgiftsmelding i Elsær 2.0 trenger du en av følgende Altinn-roller:

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Om du ikke finner virksomheten du skal rapportere for i nedtrekksmenyen i Elsær 2.0, så må du være sikker på at du har en av de gyldige Altinn-rollene. Ta kontakt med Altinn brukerstøtte for hjelp og veiledning.

Du må ha tildelt gyldig(e) rolle(r) for hver virksomhet du skal rapportere for.

Du kan fylle ut særavgiftsmeldingen med opplysninger fra en fil. Du finner beskrivelse av hvordan du går frem for å gjøre dette i brukerveiledningen.

Filen bør helst ha filformatet .CSV. Se brukerveiledningen for utvidet informasjon om hvordan filformatet bør være.

Det finnes ikke en malfilda den i hovedsak ville ha bestått av linjenummer og semikolon da det er det eneste som ville være felles for alle virksomheter.

Du kan imidlertid laste ned et eksempel på en fil laget i Excel:

Filoppbyggingen er også beskrevet i brukerveiledningen.

Filformat på innsending av fil vil være det samme som i det gamle systemet. Du trenger derfor ikke endre på noe i filen.

Det finnes per i dag ikke eksportmulighet for å hente ut en fil av innrapportert melding. 

Frister

Fristen for å rapportere er den 18. hver måned.

Avgift på NOx, elektrisk kraft, trafikkforsikring og marine ressurser har leveringsfrist hver tredje måned.

Avgift på viltlevende marine ressurser har første leveringsfrist 18. november 2021 og avgift på produksjon av fisk har første leveringsfrist 18. januar 2022.

Alle som er registrert i særavgiftsregisteret og ikke leverer særavgiftsmeldingen innen fristen, kan få tvangsmulkt.

Betale

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med et KID-nummer som skal benyttes når du betaler.

Du må benytte kontonummer 7694 05 17504 når du skal innrapportere særavgifter i ELSÆR 2.0.

Adresse:
Skatteetaten
Skatte- og avgiftsregnskap
Postboks 38 - Særavgifter
4891 GRIMSTAD

Betalt til gammelt kontonummer? Kontakt Skatteetaten om du har benyttet det gamle kontonummeret.

Om du skal ha utbetalt tilgodehavende beløp, kan du endre dette selv i ELSÆR 2.0.

Dette må du gjøre før du sender inn særavgiftsmeldingen. 

Viktig informasjon

Har du økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen kan du søke om utsatt betaling. Frivillig registrerte særavgiftspliktige kan bare søke om utsettelse inntil 4 måneder dersom registreringen ønskes opprettholdt.

Registrere virksomhet som særavgiftspliktig

Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig før du kan ta i bruk elektronisk innrapportering av særavgifter.