Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Uttak

Siste publiserte rettskilder om Uttak

 1. Fastsettelse av avgift. Ileggelse av tilleggsskatt og tilleggsavgift etter bokettersyn

 2. Uttalelse SKD advokattjenester

 3. Korrigering av utgående merverdiavgift som følge av interessefellesskap

 4. KMVA 5120

 5. Fellesskriv tolke- og oversettertjenester

 6. Etterberegning av utgående merverdiavgift vedrørende uttak av varer og tjenester knyttet til salg av fast eiendom

 7. Fradrag for inngående merverdiavgift på kostander knyttet til ombygging av hotellrom til leiligheter som deretter selges

 8. Tilleggsskatt for fradragsført merverdiavgift ved oppføring av bygg i egenregi

 9. Tilleggsskatt ved oppføring av bygg i egenregi

 10. Sletting fra Merverdiavgiftsregisteret og spørsmål om uttaksmerverdiavgift

 11. Forholdet mellom merverdiavgiftsloven § 3-28, jf § 8-2 andre ledd, og § 2-3, jf § 8-2 første ledd

 12. Etterberegning av utgående merverdiavgift ved uttak av varer og byggearbeider. Tilleggsavgift.

 13. Etterberegning av utgående- og inngående merverdiavgift og økning av skattepliktig inntekt. Uttak. Uteholdt omsetning. Rehabiliteringskostnader og leieinntekter.

 14. Skattemessig tidfesting av fradrag for etterberegnet merverdiavgift. Spørsmål om det foreligger grunn til å ta ligningen opp til endring, oppreisning for oversittelse av klagefrist og Skatteklagenemndas kompetanse

 15. KMVA 8825

 16. KMVA 8806

 17. Uttak av produkter fra jord/skog til bioenergi - spørsmål om rekkevidden av mval § 14 sjuende ledd (tidligere femte)

 18. Merverdiavgiftsberegning ved vederlagsfri utdeling av billetter til avgiftspliktige idrettsarrangementer

 19. KMVA 8687 Tilbakeføring av inngående avgift. Klager AS. Mval. § 18-1 (1) § 8-1.

 20. KMVA 8305

 21. KMVA 8715: Uttaksmerverdiavgift for verdien av utført arbeid ved oppføring av bygg for salg/utleie. Fradragsført inngående merverdiavgift på anskaffelser som ikke er til bruk i virksomheten. Mval. § 18-1 nr. 1 a, § 3-26, § 4-9, § 8-1, § 8-2

 22. KMVA 8728: Skjønnsmessig etterberegning av uttaksmerverdiavgift. Mval. §18-1 nr. 1 b, § 3-26, § 4-4, § 4-9

 23. KMVA 8608: Beregning av uttaksmerverdiavgift. Mval. § 3-23 litra d

 24. KMVA 8512

 25. KMVA 8479

 26. Merverdiavgiftsloven § 3-23 litra d - Gratis e-avis mv. som ledd i markedsføring

 27. KMVA 8334

 28. KVMA 8254

 29. KMVA 8243

 30. KMVA 8240

 31. KMVA 8229

 32. KMVA 8154

 33. KMVA 8141

 34. KMVA 8116

 35. KMVA 8085

 36. KMVA 4444

 37. KMVA 5001

 38. KMVA 3770

 39. KMVA 4862

 40. KMVA 5036

 41. KMVA 4800

 42. KMVA 4567

 43. KMVA 5374A

 44. KMVA 4385

 45. Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper

 46. Registrerte hesteoppdrettere som deltar i travsport - Opphevelse av forskrift

 47. Formidling av forsikringstjenester – merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav a

 48. Spørsmål om de avgiftsmessige virkninger av utlån av parkeringsareal

 49. Spørsmål om omfanget av uttaksplikten ved boligutvikling

 50. Merverdiavgiftsloven § 14 – nye regler om avgiftsberegning ved uttak