Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Uttak

Sist publiserte Uttak

 1. Tilleggsskatt for fradragsført merverdiavgift ved oppføring av bygg i egenregi

 2. Tilleggsskatt ved oppføring av bygg i egenregi

 3. Sletting fra Merverdiavgiftsregisteret og spørsmål om uttaksmerverdiavgift

 4. Forholdet mellom merverdiavgiftsloven § 3-28, jf § 8-2 andre ledd, og § 2-3, jf § 8-2 første ledd

 5. Etterberegning av utgående merverdiavgift ved uttak av varer og byggearbeider. Tilleggsavgift.

 6. Etterberegning av utgående- og inngående merverdiavgift og økning av skattepliktig inntekt. Uttak. Uteholdt omsetning. Rehabiliteringskostnader og leieinntekter.

 7. Skattemessig tidfesting av fradrag for etterberegnet merverdiavgift. Spørsmål om det foreligger grunn til å ta ligningen opp til endring, oppreisning for oversittelse av klagefrist og Skatteklagenemndas kompetanse

 8. KMVA 8825

 9. KMVA 8806

 10. Uttak av produkter fra jord/skog til bioenergi - spørsmål om rekkevidden av mval § 14 sjuende ledd (tidligere femte)

 11. Merverdiavgiftsberegning ved vederlagsfri utdeling av billetter til avgiftspliktige idrettsarrangementer

 12. KMVA 8687 Tilbakeføring av inngående avgift. Klager AS. Mval. § 18-1 (1) § 8-1.

 13. KMVA 8305

 14. KMVA 8715: Uttaksmerverdiavgift for verdien av utført arbeid ved oppføring av bygg for salg/utleie. Fradragsført inngående merverdiavgift på anskaffelser som ikke er til bruk i virksomheten. Mval. § 18-1 nr. 1 a, § 3-26, § 4-9, § 8-1, § 8-2

 15. KMVA 8728: Skjønnsmessig etterberegning av uttaksmerverdiavgift. Mval. §18-1 nr. 1 b, § 3-26, § 4-4, § 4-9

 16. KMVA 8608: Beregning av uttaksmerverdiavgift. Mval. § 3-23 litra d

 17. KMVA 8512

 18. KMVA 8479

 19. Merverdiavgiftsloven § 3-23 litra d - Gratis e-avis mv. som ledd i markedsføring

 20. KMVA 8334

 21. KVMA 8254

 22. KMVA 8243

 23. KMVA 8240

 24. KMVA 8229

 25. KMVA 8154

 26. KMVA 8141

 27. KMVA 8116

 28. KMVA 8085

 29. KMVA 4444

 30. KMVA 3770

 31. KMVA 5001

 32. KMVA 4862

 33. KMVA 5036

 34. KMVA 4800

 35. KMVA 4567

 36. KMVA 5374A

 37. KMVA 4385

 38. Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper

 39. Registrerte hesteoppdrettere som deltar i travsport - Opphevelse av forskrift

 40. Formidling av forsikringstjenester – merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav a

 41. Spørsmål om de avgiftsmessige virkninger av utlån av parkeringsareal

 42. Spørsmål om omfanget av uttaksplikten ved boligutvikling

 43. Merverdiavgiftsloven § 14 – nye regler om avgiftsberegning ved uttak

 44. Tomteutviklers plikt til å beregne uttaksavgift av tjenester til eget bruk

 45. Utleie av bygg med ferieleiligheter til hotellvirksomhet og til ferie- og fritidsbruk for øvrig

 46. Endringer i lov om merverdiavgift, innføring av avgiftsplikt på næringsmessig utleie av fritidseiendom mv

 47. Avgiftsbehandlingen når bilforhandler stiller utleiebil vederlagsfritt til disposisjon for kunder som har egen bil på verksted

 48. Salg og tilbakeleie av ferieleiligheter. Hotellvirksomhet ble ansett avgiftspliktig for utleien

 49. Avgiftsbehandling ved egenregibygg for utleie

 50. Merverdiavgift og uttak - endring i merverdiavgiftsloven