Avgift på sjokolade- og sukkervarer

Det er avgift på sjokolade- og sukkervarer som blir innført til Norge eller produsert i Norge. Det er også avgift på sjokolade- og sukkervarer som ikke er tilsatt sukker eller søtningsmiddel.

Sats for 2019

Sjokolade- og sukkervarer 20,82 kroner per kg

Se satser for tidligere år

Fritak fra avgift på sjokolade- og sukkervarer

Hvis sjokolade- og sukkervarer inngår som råstoff i et annet produkt, er det fritak for avgiften. Et eksempel på dette er sjokolade- og sukkervarer som brukes til is og bakverk.

Destruksjon/tilintetgjøring

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du sende anmodning om dette til Skatteetaten. Anmodningen må inneholde en fullstendig oversikt over hvilke varer som skal tilintetgjøres, og når og hvor tilintetgjøring skal finne sted. Anmodning må sendes senest 48 timer før tilintetgjøring er planlagt gjennomført. Eventuell tilintetgjøring kan ikke iverksettes før skattekontoret har besvart anmodningen. Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig for å kunne få fritak for avgiftene ved destruksjon.

Sjokolade- og sukkervarer kan brukes til dyrefor i stedet for at varene tilintetgjøres. Dette gjelder kun på spesielle vilkår.

Slik rapporterer du særavgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Registrere virksomhet som avgiftspliktig

Har du en virksomhet som importerer sjokolade- og sukkervarer, kan du velge å registrere deg som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent.

Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import. Hvis du importerer sjokolade- og sukkervarer som ikke er registrert som avgiftspliktige, må du betale avgiften ved import. 

Produsenter av sjokolade- og sukkervarer må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet.

footer/desktop/standard