§ 10-15 åttende ledd

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring av bevissikring.

Skattedirektoratet har utarbeidet forskrift til skatteforvaltningsloven § 10-15 i skatteforvaltningsforskriften kapittel 10 (forskrift til skatteforvaltningsloven § 10-15-1 til § 10-15—5.