§ 10‑15 åttende ledd

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring av bevissikring.

Skattedirektoratet har utarbeidet forskrift til skatteforvaltningsloven § 10‑15 i skatteforvaltningsforskriften kapittel 10 (forskrift til skatteforvaltningsloven § 10‑15-1 til § 10‑15-5.