§ 7‑9 tredje ledd

Skattemyndighetene skal, uten hinder av taushetsplikt hos folkeregistermyndigheten, ha tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret som er nødvendige for fastsetting av skatt.

Opplysningsplikt for folkeregisteret

Folkeregisteret har opplysningsplikt om forhold som er nødvendige for fastsetting av skatt.