Opplysningsplikt for tinglysingsmyndigheten

Dersom eiendom, rettighet til fast eiendom eller andel i boligselskap blir overført, skal tinglysningsmyndigheten opplyse skattekontoret om dette. Se skatteforvaltningsforskriften § 7‑8-2.

  1. Registerføreren for tinglysing i fast eiendom skal sende melding til skattekontoret når det framgår av dokument som er mottatt til tinglysing at det er overført eiendom eller rettigheter i fast eiendom. Det samme gjelder tinglyste overdragelser av andeler i boligselskap.
  2. Reglene i § 7‑8-1 fjerde ledd får tilsvarende anvendelse.