§ 7‑7 fjerde ledd

Departementet kan gi forskrift om at det skal gis opplysninger om forhold som nevnt, for tidligere år samt begrense plikten etter første og annet ledd for selskaper som nevnt i tredje ledd.

Forskriftshjemmel

Fjerde ledd gir hjemmel for forskrift. Det er ikke gitt forskrifter til denne bestemmelsen.