§ 12‑1 fjerde ledd

Skattemyndighetene kan endre beregningen av formue og inntekt fra selskap som skal levere selskapsmelding som nevnt i § 8‑9.

Skattemyndighetene kan endre beregningen av formue og inntekt for selskap som skal levere melding etter§ 8‑9 Selskapsmelding mv. for selskap med deltakerfastsetting. Dette er selskaper hvor deltakerne skattlegges etter skatteloven §§ 10‑40 til 10-48, dvs. ansvarlig selskap, kommandittselskap mv. I disse tilfellene blir formuen og inntekten fastsatt på selskapets hånd, mens deltakeren skattlegges for en andel av nettoformuen og nettoinntekten, jf. skatteloven § 10‑41. Slik endringsadgang ble tidligere ansett å følge av ligningsloven § 9‑5, selv om det ikke fremgikk direkte av loven.