§ 12‑1 fjerde ledd

Skattemyndighetene kan endre beregningen av formue og inntekt fra selskap som skal levere selskapsmelding som nevnt i § 8‑9.

Skattemyndighetene kan endre beregningen av formue og inntekt for selskap som skal levere melding etter § 8‑9 Selskapsmelding mv. for selskap med deltakerfastsetting. Dette er selskaper hvor deltakerne skattlegges etter skatteloven §§ 10‑40 til 10-48, dvs. ansvarlig selskap, kommandittselskap mv. I disse tilfellene blir formuen og inntekten fastsatt på selskapets hånd, mens deltakeren skattlegges for en andel av nettoformuen og nettoinntekten, jf. skatteloven § 10‑41. Slik endringsadgang ble tidligere ansett å følge av ligningsloven § 9‑5, selv om det ikke fremgikk direkte av loven.