§ 8‑8 fjerde ledd ledd

Den som skal foreta skattetrekk ved utbetaling av renter eller vederlag for bruk av eller retten til å bruke immaterielle rettigheter eller skip, fartøy, rigger mv., fly og helikopter etter skattebetalingsloven § 5‑4b, skal levere melding om foretatt skattetrekk.

Skattetrekk ved utbetaling av renter og royalty aksjeutbytte til utenlandsk aksjonær

Plikten til å foreta skattetrekk ved utbetaling av renter og royalty eller vederlag for bruk av eller retten til å benytte immaterielle rettigheter eller eller skip, fartøy, rigger mv., fly og helikopter er regulert i skattebetalingsloven § 5‑4 b.