§ 7‑10 første ledd bokstav c

Det skal gis opplysninger til skattemyndighetene fra

c) selskaper, stiftelser og sammenslutninger som nevnt i skatteloven § 6‑50, om gaver som gir giveren rett til fradrag etter nevnte bestemmelse, med opplysning om giverens navn og fødselsnummer eller organisasjonsnummer

Opplysningsplikt for visse frivillige organisasjoner som mottar gaver

Den som gir pengegave til visse frivillige organisasjoner mv. får fradrag for gaven i skattegrunnlaget, se skatteloven § 6‑50. Organisasjoner mv. som mottar slike gaver skal gi opplysninger til skattemyndighetene om dette. Leveringsfristen er 20. januar året etter skattleggingsperioden. Opplysningspliktens omfang og innhold er nærmere angitt i skatteforvaltningsforskriften § 7‑10 kapittel C. Det er gitt veiledning til opplysningsplikten på skatteetaten.no.

§ 7‑10-9 Hvem som har opplysningsplikt

Selskaper, stiftelser og sammenslutninger som er gitt administrativ forhåndsgodkjennelse av skattekontoret om fradragsrett etter skatteloven § 6‑50 for den som gir pengegave til selskap, stiftelse eller sammenslutning skal gi opplysninger etter bestemmelsene i § 7‑10-9 til § 7‑10-12.

§ 7‑10-10 Opplysningspliktens omfang

  1. Det skal gis en melding for hver giver over pengegave som er tidfestet i skattleggingsperioden.
  2. Opplysningsplikten gjelder ikke pengegaver fra anonyme givere.

§ 7‑10-11 Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

  • giverens fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse
  • opplysningspliktiges organisasjonsnummer, navn og adresse
  • samlet gavebeløp fra giveren tidfestet i skattleggingsperioden.

§ 7‑10-12 Levering av opplysninger

  1. Opplysningene skal gis elektronisk.
  2. Opplysningene skal gis samlet innen 20. januar året etter skattleggingsperioden.