§ 7‑5 fjerde ledd

Pelsdyrnæringens Markedsutjevningsfond skal levere årlig oversikt over medlemskontienes saldo og bevegelse.

Opplysningsplikt for Pelsdyrnæringens Markedsutjevningsfond

Pelsdyrnæringens Markedsutjevningsfond skal levere årlig oversikt til skattemyndighetene over medlemskontienes saldo og bevegelser. Opplysningsplikten gjelder uavhengig av om vedkommende utbetaler eller mottar betalinger selv, se§ 7‑5 tiende ledd. Det er ikke gitt forskrift til denne bestemmelsen. Se Skatte-ABC, emnet «Pelsdyr».