§ 7‑10 annet ledd

Opplysningsplikten etter første ledd bokstav e omfatter også vederlag for varer eller andre ytelser som er levert i forbindelse med slike tjenester.

Opplysningsplikt tilknyttet første ledd bokstav e)

Opplysningsplikten i denne bestemmelsen knyttes til opplysningsplikten for vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art etter § 7‑10 bokstav e. Eksisterende løsning etter § 7‑10 første ledd med årlig rapportering skal benyttes også for denne type opplysninger.