Generelt

Bestemmelsen omhandler unntak fra taushetsplikten ved utlevering av opplysninger til fellesorganet etter AFP-tilskottsloven og pensjonsinnretninger som har offentlig tjenestepensjon. Hvis vedtatt omfatter bestemmelsen fra 1. januar 2021 også unntak fra taushetsplikten ved utlevering av opplysninger til pensjonsinnretninger som har pensjonsordning etter innskuddspensjon, foretakspensjonsloven eller tjenestepensjonsloven.