7-1.7 § 7-1 fjerde ledd - Forskriftsfullmakt

Departementet kan gi forskrift om omfanget av og fritak fra beregning av merverdiavgift ved innførsel etter denne paragrafen. Det er gitt forskriftsbestemmelser til § 7-1 første og annet ledd.

Finansdepartementet har delegert denne myndigheten til Skattedirektoratet, se forskrift 27. oktober 2022 nr. 1802.